ÅF ÅF Nordsjö

Medlemskap


Avgifter säsongen 2014 - 2015.

Kategori Medlemsavgift Spel avgift Ideelt arbete/ inget arbete Summa Med avdrag Anm 1
Seniorer 300 kr 1 300 kr
1 600 kr 1 100 kr
300 kr 1 300 kr 500 kr termin 2 600 kr 2 100 kr
Nybörjare 300 kr 300 kr Frivilligt 600 kr
Första året
Nybörjare 300 kr 400
700 kr 200 kr
Andra året 300 kr 400 500 kr termin 1 700 kr 1 200 kr
Tränande spelare Anm 2 0 kr 500 kr
500 kr
Studerande 300 kr 300 kr
600 kr 100 kr
Juniorer
16 - 21 år
300 kr 300 kr
600 kr 100 kr
Juniorer t.o.m. 15 år 300 kr 200 kr
500 kr


Anm 1: Medlem kan få sin spelavgift reducerad genom att göra en insats som genererar pengar till klubben.

Exempel på insatser:

  • Ordna en sponsor: 20 % av intäkten.
  • Ordna en företagsbokning: 500 kr.
  • Värva en ny medlem: 500 kr.
  • Sälja Ullmax artiklar för 1500 kr: 500 kr.
  • Sälja restauranghäften: 100 kr per häfte.


Anm 2: Medlemskap i annan klubb krävs.
Försäkringar

Svenska Curlingförbundets Idrottsförsäkring omfattar alla medlemmar i föreningar som tillhör Svenska Curlingförbundet. Även deltagare i "prova-på-curling" arrangerat av någon av föreningarna inom SCF omfattas av försäkringen. Försäkringen omfattar olycksfallsskada som inträffar under träning, tävling och läger (även utomlands och under färd till/från verksamheten) som arrangeras av Svenska Curlingförbundet, curlingdistrikt eller av förening ansluten till SCF. Mer detaljer om försäkringen finns på Folksams hemsida http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/idrottsforbund/curling
I medlemsavgiften ingår

  • Fritt spel alla dagar hela säsongen utan ytterligare kostnader.
  • Möjlighet att själv boka tider i curlinghallen.
  • Fritt deltagande i klubbens seriespel.
  • Tidningen Svensk Curling.
Betalning

Medlemsavgifter betalas in till Bankgiro: 5320-3436

Årsavgiften skall vara betald senast den 30 september.

Obs! Spel får ej förekomma innan avgiften är betald.

- Kom ihåg att skriva Ditt namn och födelsesiffror på inbetalningen.

slut