ÅF ÅF Nordsjö

Spelet


Allmänt

Curling spelas med 18 kg tunga granitstenar på en isbana som är c:a 42 meter lång med bon(måltavlor) inmålade i isen i vardera änden. I varje ände av banan finns speciella hack (fotstöd) varifrån stenarna spelas över till boet på andra sidan. Curling spelas vanligtvis mellan två 4-manna lag, men det finns även singelspel som kallas figurspel.

Lagspel

Spelarna i laget kallas "etta", "tvåa", "trea" och "fyra" efter den ordning som de spelar sina stenar. Totalt spelar lagen vardera åtta stenar per omgång, det vill säga två stenar per man. Det lag vinner som efter tio omgångar nått högsta sammanlagda poäng. Man får poäng för de stenar som ligger närmare centrum än motståndarlagets bästa sten. För att räknas måste en sten minst tangera boets yttersta cirkel. Teoretiskt är det möjligt att vinna en omgång med åtta stenar men i allmänhet vinner något av lagen med en till tre stenar per omgång.
Regler - Sv. Curlingförbundet
Figurspel

Figur är en individuell form av curling. Den går ut på att man spelar 8 bestämda uppgifter. Det spelas 4 stenar per uppgift och det går att få maximalt 3 poäng per sten vilket ger maximalt 96 poäng.

Mer om figurspel
slut